Privacy beleid

Uw persoonlijke gegevens bij Bevro en al haar partners

Welke data verzamelen we en waarom?
Bevro is wat wordt genoemd 'Controller' van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Wij verzamelen alleen de persoonlijke basisgegevens over u die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling. Als zodanig vereist het dat wij locatiegebaseerde informatie verzamelen is de vorm van het leverings- en factuuradres. Dit omvat naam, adres, e-mail, enz. Daarnaast verzamelen wij bezoekersstatistieken om onze website beter te maken en onze voorraad positie nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Wat we ermee doen?
Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden verwerkt door onze medewerkers in Nederland. Alle gegevens worden binnen Nederland opgeslagen. Geen enkele derde partij heeft toegang tot deze gegevens tenzij de wet of het bestel/afleverproces dit noodzakelijk maakt.

We gebruiken Google Analytics om onze gebruikers op onze website te volgen. We houden gebruikers niet bij buiten het bereik van onze websites.

We hebben een gegevensbeschermingsregeling ingesteld om toe te zien op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben onze ICT leverancier Horus ICT direct toegang tot uw gegevens (technisch beheer van onze website) of toegang tot uw gegevens die wij aan hen verstrekken met als primair doel de bestelling zo snel als mogelijk bij u te kunnen krijgen (verzendpartners (GLS en PostNL).

Hoe lang we het houden?
Wij zijn volgens de Nederlandse belastingwetgeving verplicht om uw persoonlijke basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) minimaal 7 jaar te bewaren. Uw gegevens die wij voor marketingdoeleinden gebruiken worden bij ons bewaard totdat u ons meedeelt dat u niet langer wilt dat wij uw gegevens in ons bestand bewaren.

Wat we er ook mee willen doen?
Wij willen uw naam en e-mailadres echter graag gebruiken om u te informeren over toekomstige aanbiedingen en soortgelijke producten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derde partijen en u kunt zich te allen tijde afmelden via e-mail op onze website.

Wat zijn uw rechten?
Als u op enig moment gelooft dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is, vraagt u om deze informatie te zien en zelfs te laten corrigeren of verwijderen. U kunt bij ons verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben behandeld, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij het kantoor van de Information Commissioner's Office (ICO).

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan benaderd worden onder info@bevro.nl.

Wat als ik de gewenste informatie niet aanlever?
In een dergelijk geval kunnen wij uw order helaas niet in behandeling nemen.

Wat moet ik doen om mijn gegevens op te vragen, mijn account verwijderd te krijgen of een klacht heb t.a.v. hoe Bevro met mijn gegevsn om gaat?
In een dergelijk geval kunt u het beste rechtstreeks contact met ons opnemen zodat we aan een oplossing kunnen werken. Biedt dat geen oplossing, dan biedt de wet u meerdere mogelijkheden om hiermee verder te kunnen.

Volgende
Fendt Ideal 7...
Fendt Ideal 7